Suplementy

Reishi: huba s množstvom potenciálnych výhod?

Liečivé huby sú vo svete zdravého životného štýlu veľmi diskutovanou a skúmanou témou. V tomto článku sa budeme venovať najmä reishi. Budeme diskutovať o tom, čo to je, aké sú jeho účinky a v neposlednom rade o správnom dávkovaní.

Čo je reishi?

Reishi (Ganoderma lucidum) je, ako už bolo uvedené, huba. Rastie najmä v teplých a vlhkých oblastiach Ázie, kde sa už pred niekoľkými stovkami rokov používal ako liek. V tradičnej čínskej medicíne sa stále hojne využíva a začína sa dostávať aj do bežnej populácie. Je pre nás obzvlášť zaujímavá pre obsah rôznych látok, ako sú triterpenoidy, polysacharidy a peptidoglykány. Huby sa spracúvajú viacerými spôsobmi, ako "surový" produkt na okamžitú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie vo forme prášku/tablet alebo extraktu.

reishi

Aké sú potenciálne výhody reishi?

Štúdie začínajú dokazovať, že reishi sa v starovekých kultúrach právom dlho používala ako liek. Pozrime sa teda na to, aké výhody sa ukazujú ako relevantné/potenciálne relevantné.

Posilnenie imunitného systému

Určite je ešte potrebné vykonať ďalší výskum, ale už sa začínajú objavovať dôkazy, že reishi môže ovplyvniť náš imunitný systém na molekulárnej úrovni. Uvedená štúdia však bola vykonaná len na bunkovej úrovni, t. j. nešlo o štúdiu na ľuďoch alebo zvieratách, ale len o izolované bunkové kultúry. Väčšina štúdií, ktoré poukazujú na pozitívne účinky na imunitný systém, napríklad na zvýšenie počtu určitých typov bielych krviniek, bola vykonaná na chorých ľuďoch a vo všeobecnosti nie je podložená ďalšími štúdiami, preto túto tému nechajme na neskôr, keď bude k dispozícii viac dôkazov.

Reishi a rakovina

V prieskume medzi 4 000 ľuďmi, ktorí prežili rakovinu prs, 59 % ľudí pravidelne konzumovalo reishi. S podobnými zisteniami sa začali vykonávať štúdie (rovnakého typu ako vyššie uvedené), ktoré sa zaoberajú účinkami reishi v rôznych štádiách rakoviny. Výsledky zatiaľ nie sú jednoznačné. Niektorí tvrdia, že reishi má účinok, a niektorí, že nie. Túto tému však musíme brať veľmi opatrne a počkať si na ďalšie štúdie a metaanalýzy, aby sme mohli "vyvodiť závery".

Ďalšie výhody

Ďalším účinkom reishi je údajné zvýšenie hladiny HDL cholesterolu a triglyceridov. Táto štúdia sa však uskutočnila len na 26 osobách, takže na ďalšie skúmanie je potrebný ďalší výskum a väčšia vzorka ľudí. Molekuly v reishi mali zaujímavý účinok na zvieratá. Ukázalo sa, že niektoré látky dokážu znížiť hladinu cukru v krvi. Na príslušné závery si však budeme musieť ešte počkať.

Ako užívať reishi?

Dávka reishi závisí od formy, ktorú si vyberieme. Ak si kúpite surovú hubu, odporúča sa skonzumovať len 25 až 100 gramov. Bežnejšou možnosťou sú potom tablety alebo prášok. Dávkovanie by potom mal výrobca uvádzať na etikete podľa koncentrácie extraktu - nie je teda možné určiť dávkovanie pre všetky prípady všeobecne, preto sa vždy odporúča prečítať si informácie uvedené výrobcom a držať sa ich.

Čo si odniesť z dnešného článku?

Reishi je huba, ktorá sa používa už stáročia a v súčasnosti ju skúma moderná medicína, ale to, že bola súčasťou tradičnej čínskej medicíny, neznamená, že moderný výskum jednoznačne preukázal jej účinnosť. Naopak, zatiaľ o ňom nevieme veľa s istotou. Na relevantné závery v mnohých oblastiach si teda budeme musieť ešte počkať.

Prečo nám môžete dôverovať?

Podobné články

Diskusia (0)

Máte otázku? Alebo chcete len vyjadriť svoj názor? Pošlite nám komentár.